Hotel Atmospheres Paris

תנאים כלליים של המכירה

1. הבטחה למחיר הטוב ביותר

הזמנה באתר הרשמי של המלון תאפשר לכם לקבל את המחיר הטוב ביותר וליהנות מכל ההטבות של הזמנה ישירה.

האתר הזה מנוהל על ידי אותם חברי צוות שיקבלו את פניכם במלון. המחירים והמבצעים דומים לאלה שנוכל להציע לכם בטלפון. מובטח לכם:

– המחיר הכי טוב.

– החדר הזמין האחרון.

– טיפול מיידי בהזמנה.

– הזמנה ללא גורם מתווך.

– עסקה מאובטחת.

2. ערבון להזמנה:

עבור כל ההזמנות יש לספק בתחילת השהייה ערבון בצורת כרטיס אשראי בתוקף.

למלון שמורה הזכות לבצע אישור מראש של כרטיס האשראי של הלקוח בסכום של הלילה הראשון במועד ההזמנה ו/או 10 ימים לפני ההגעה.

הזמנות שיבוצעו עם כרטיס אשראי לא תקף יבוטלו.

3. מדיניות ביטולים כללית:

במקרה של ביטול באמצעות הודעה כתובה עד 24 שעות לפני ההגעה (כלומר עד השעה 12:00 בצהריים ביום שלפני), הביטול יבוצע ללא עלות.

במקרה של ביטול מאוחר, פחות מ-24 שעות לפני ההגעה, או במקרה של אי-הגעה, ייגבה הסכום של הלילה הראשון.

בהודעת האישור שתקבלו בדוא""ל לאחר ביצוע ההזמנה, תוכלו למצוא את המידע המלא לגבי הליך הביטול של ההזמנה המקוונת שלכם.

4. מדיניות ביטולים עבור הזמנות ללא אפשרות להחזר כספי

במועד ההזמנה יבוצע תשלום מראש עבור כל תקופת השהייה.

לא ניתן לבטל או לערוך שינויים.

במקרה של ביטול, האורח יחויב ב-100% מדמי השהייה.

5. תעריפים ותנאי תשלום:

בהתאם לסוג ההזמנה, הסדר התשלום יבוצע במלואו במועד ההזמנה או בסיום השהייה של הלקוח במלון.

חשוב לדעת: במועד ההגעה, על בעלי כרטיס האשראי ששימש לביצוע ההזמנה להציג אותו בקבלה. אחרת, תידרשו לספק עם הגעתכם כרטיס אשראי אחר לביצוע התשלום.

במקרה שהתשלום מתבצע על ידי אדם אחר שאינו שוהה במלון, אדם זה יידרש לספק מסמכים על מנת להבטיח את התשלום ולבצע את העסקה.

המחירים נקובים באירו. המחיר כולל מע""מ.

מס עירוני בסך 2.53 אירו לכל לילה, לכל בגיר מעל גיל 18, ישולם בעת העזיבה. מס זה נגבה על ידי ממשלת צרפת וחובה לשלם אותו במלון.

בכל שינוי, אם יהיה כזה, בתעריף החל, או בכל שינוי בעמלות שיש לשלם כחוק לרשויות השונות, או במקרה של חוקים חדשים בנושא, הדבר ישתקף אוטומטית במחיר שיצוין בתאריך החיוב.

המחירים הם לחדר, לפי מספר האנשים שעבורם בוצעה ההזמנה ולפי התקופה שנבחרה.

המחירים הנקובים כוללים אך ורק את השירותים שצוינו במפורש בהזמנה.

למחיר שצוין בהזמנה יתווספו שירותים נוספים שסופקו במלון במהלך השהייה וכן מס עירוני.

המחירים שמופיעים באתר כפופים לשינויים בכל עת על ידי המלון, ללא הודעה מוקדמת. רק המחיר שמופיע באישור ההזמנה על ידי המלון קובע.

הזמנות שבוצעו לפני כניסת מבצע כלשהו לתוקף לא יזכו את המזמין בהחזר כספי, גם לא חלקי.

6. צ'ק-אין – צ'ק-אאוט

צ'ק-אין בשעה 14:00

צ'ק-אאוט בשעה 12:00

המלון כולו הוא מלון ללא עישון

7. העתקת מיקום:

במקרה של אי-זמינות של המלון או במקרה שמוגדר ככוח עליון, שמורה למלון הזכות לשכן את הלקוח – באופן מלא או באופן חלקי – במלון אחר באותה רמה או ברמה גבוהה יותר, המספק את אותם שירותים. ההעברה תתבצע על חשבון המלון, ולא ניתן יהיה לדרוש מהמלון תשלום או פיצוי נוסף.

8. יצירת קשר:

Hôtel ATMOSPHERES SAS

רחוב דֶז אֶקוֹל 31 – פריז 75005

פריז 75005

SIRET : 572 030 054 00017 - VAT INTRACOM FR 27 572 030 054

טל': ‎+33 1 43 26 56 02

contact@hotelatmospheres.com

www.hotelatmospheres.com